Valon matka saavutettavuuteen Saako oppia -hankkeen aikana

Yleinen

Kaksi piirroshahmoa taulun edessä. Taulussa on oranssi kuvia.

Miten matka Valossa alkoi?

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia -(ESR) hankkeen osatoteuttaja Valo-Valmennusyhdistys on hankkeen aikana – ja ansiosta – kehittynyt saavutettavuutta entistä paremmin huomioivaksi organisaatioksi. Hankkeen aikana kertynyt tieto ja kokemukset ovat kirittäneet ja tukeneet taustaorganisaatiota myös sen omassa saavutettavuustyössä.

Saako oppia -hanke on tuonut yhdistykseen uutta tietoa, intoa ja aikaresurssia paneutua saavutettavuuteen syvällisemmin ja laaja-alaisemmin, kuin ilman hanketta olisi ollut mahdollista.

Mitä matkalle tarvitaan mukaan?

Saako oppia -hankkeen tiedon ja hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen taustaorganisaatioon on Valo-Valmennusyhdistyksessä lähtenyt sekä kehittämisjohdon että hankkeen työntekijöiden ja ammattilaiskanssakehittäjien kehittämistarpeen kokemuksesta.

Yleinen yhteiskunnallinen keskustelu saavutettavuudesta on vaikuttanut siihen, että teema on nostettu yhä säännöllisemmin keskusteluihin eri puolilla organisaatiota. Moni työntekijä on aiheesta kiinnostunut, mutta on kokenut lisäkoulutuksen tarvetta.

Vaikka Saako oppia -hankkeen keskeisinä tavoitteina onkin ollut koulutuspolkujen ja ohjauksen saavutettavuuden edistäminen paikallisesti, myös valtakunnallisesti toimivan taustaorganisaation saavutettavuustyön edistämisen tukeminen on ollut merkittävää.

Hankkeessa alkunsa saaneet saavutettavuutta parantavat ideat, materiaalit ja toimintatavat ovat vastanneet Valo-Valmennusyhdistyksen ajankohtaiseen tilanteeseen ja tarpeeseen. Konkreettisia hanketuotoksia on onnistuttu jalostamaan ja juurruttamaan osaksi taustaorganisaation olemassa olevia käytäntöjä.

Tässä tekstissä kuvaamme kahden tapauskuvauksen avulla, miten hanke on omalta osaltaan konkreettisesti tukenut taustaorganisaation saavutettavuustyötä.

Tapauskuvaus 1: Pikasukelluksesta viestinnän pikaoppaaseen

Hankkeen tiedon ja kokemusten laajamuotoisempi (ei-paikallinen) jakaminen taustaorganisaatiossa alkoi huhtikuussa 2022, kun hanke vieraili Valo-Valmennusyhdistyksen ja Silta-Valmennusyhdistyksen henkilöstöille suunnatulla hankeklinikalla.

Hankkeen puheenvuoro ”Pikasukellus saavutettavuuteen” tarjosi perustietoa saavutettavuudesta ja sen laaja-alaisuudesta. Hanke jakoi asiantuntemustaan muille hankkeille ja antoi vinkkejä seuraavista näkökulmista: viestintä, ohjaustilanteet, materiaalit, tilat ja saavutettavuuteen liittyvät hankinnat.

Mustavalkoinen piirroskuva, jossa hahmo seisoo karttakeppi kädessään yleisön edessä. Valo on jakanut organisaatiossaan laajasti tietoa saavutettavuudesta. Kuva: Kuvakom/Papunet.

Kesän 2022 aikana hanke uudisti paikallisia viestinnän ohjeistuksia erityisesti sosiaalisen median ja vaihtoehtoisten tekstien näkökulmasta. Kirjalliset ja kuvalliset ohjeet otettiin käyttöön paikallisesti. Samaan aikaan kesällä 2022 Valo-Valmennusyhdistyksessä ja Silta-Valmennusyhdistyksessä perustettiin yhteinen saavutettavuuden iskuryhmä, johon hankkeen työntekijä kutsuttiin mukaan.

Hanke jatkokehitti syksyllä 2022 viestinnän ohjeistuksia yhtenäisempään muotoon yhteistyössä saavutettavuuden iskuryhmän kanssa. Ohjeistuksen kehitystyöstä informoitiin lisäksi yhdistysten viestintäpäällikköä ja hän tuki työtä antamalla omia kommenttejaan sekä visuaalisen pohjan, jolle lopullinen tuotos voitiin rakentaa. Lopulta ohjeistuksesta muotoutui yhtenäinen kokonaisuus ”Saavutettavamman viestinnän pikaopas” molempien yhdistysten käyttöön.

Hanketta laajempi työntekijäpanos kehitystyössä takasi, että pikaoppaaseen saatiin kaikki oleelliset näkökulmat taustaorganisaatioiden kokonaisuuden kannalta. Saavutettavamman viestinnän pikaopas liitetään osaksi yleistä perehdytysmateriaalia.

Tapauskuvaus 2: Saavutettavuus työelämässä –workshopista Saavutettavuuden ABC -koulutukseen

Keväällä 2022 hanke sai yhteistyökutsun Helsingin NNKY:n Nuorten Naisten Johtajuuskoulu -hankkeen kesätapahtumaan ”Saavutettava johtajuus”. Yhteistyössä saatiin idea, että Saako oppia -hanke tuottaa tapahtumaan saavutettavuusteemaisen workshopin.

Workshopia rakennettiin Valo-Valmennusyhdistyksen Nuorisotakuutalolla yhteiskehittämisen periaatteella. NTT:llä toteutettiin ennen kesälomakautta kolme avointa pajakertaa teemalla saavutettavuus työelämässä. Hankkeen ohjaaja ja osallistujat (kokemustoimija-kanssakehittäjät) suunnittelivat workshopin runkoa ja sisältöä pohtimalla, miten työpaikoilla tulisi kohdata opiskelijat, harjoittelijat ja vastavalmistuneet.

Lopuksi järjestettiin vielä kaksi avointa pajakertaa, joiden teemana oli Saavutettavuus työelämässä -workshopin testaaminen, hiominen ja palautteenkeruun suunnittelu.

Workshopin ensipilotointi tapahtui elokuussa 2022 Saavutettava johtajuus -kesätapahtumassa. Hankkeen Saavutettavuus työelämässä -workshop oli tapahtuman pääohjelmanumero – miten kohtaaminen ja toiminta työyhteisöissä olisi mahdollisimman saavutettavaa.

Seuraavaksi workshopia pilotoitiin hankkeessa mukana oleville Valo-Valmennusyhdistyksen ammattilaiskanssakehittäjille. Lopulta workshopia pilotoitiin vielä taustaorganisaation saavutettavuuden iskuryhmälle. Jokaisesta pilotoinnista kerättiin palaute ja workshopin runkoa kehitettiin niiden perusteella paremmaksi.

Iskuryhmä päätti, että hankkeen workshopin pohjalta jalostetaan taustaorganisaatioiden käyttöön henkilöstökoulutuksen materiaali: Saavutettavuuden ABC -koulutus. Ensimmäinen henkilöstökoulutus järjestetään tammikuussa 2023 yhdistysten kehittämispäällikön toimesta. Hanke osallistuu tilaisuuteen tukijana ja havainnoijana.

Matka Valossa jatkuu edelleen

Saako oppia -hanke onnittelee Valo-Valmennusyhdistystä otetuista saavutettavuuden askelista! Kun hankkeella on tiivis suhde taustaorganisaatioon ja esimerkiksi kehittämisjohtoon, hankkeen tiedon ja ideoiden on mahdollista juurtua osaksi taustaorganisaation prosesseja jo hyvissä ajoin ennen hankkeen päättymistä.

Kolme piiroshahmoa istuu pöydän äärellä. Yhdellä hahmolla on käsi ylhäällä. Hahmojen päällä on puhekuplia. Valon saavutettavuus-workshop luotiin yhdessä kokemustoimijoiden kanssa. Kuva: Kuvakom/Papunet

Hankkeessa tuotetut materiaalit liitetään lopulta osaksi hankkeen julkista ekosysteemiä, jolloin materiaalit, tieto ja ideat ovat kenen tahansa käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Hankkeen ekosysteemi valmistuu elokuussa 2023. Pääset seuraamaan ekosysteemin rakentumista kevään 2023 aikana somessa!

Tekstin kirjoittaja Jetta Sirola työskentelee hankekoordinaattorina Valo-Valmennusyhdistyksessä.

Last modified: 20.12.2022