Meistä

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia (ESR) -hankkeessa tavoitteenamme on edistää:

  • koulutuksellista tasa-arvoa ja
  • digitaalisten ohjaus- ja oppimisympäristöjen saavutettavuutta.

Hankkeessa kehitämme yhdessä osallistujiemme kanssa monikanavaisen digitaalisen ohjausympäristön.
Digitaalinen ohjausympäristö luodaan sellaiseksi, että se tunnistaa käyttäjien erilaisia tuen tarpeita. Ohjausympäristöön kokoamme tietoa ja materiaaleja. Hankkeessamme yhdistyvät kokemustieto sekä olemassa oleva asiantuntijatieto.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeeseen osallistuvat kohderyhmät eli kanssatoimijat ovat itse opiskelussaan esteitä tai saavutettavuuden haasteita kokeneet 18 vuotta täyttäneet henkilöt.

Lisäksi kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä erilaisia kohderyhmiä edustavien järjestöjen kanssa. Hanke ja sen toimijaverkostot ovat järjestöille itselleen merkittävä vaikuttamiskanava.

Hanke voi tarjota hankkeen kohderyhmille työelämälähtöisen oppimisen tai harjoittelun mahdollisuuksia.

Hankkeen toimijat

Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa hankkeen osatoteuttajina ja kehittäjäkumppaneina toimivat Live-säätiö sr, Valo-Valmennusyhdistys ry sekä konsultoivana kumppanina ADHD-liitto.

Löydät tarkempaa tietoa hankkeestamme: Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus.

Hankkeen rahoitus

Hanke toimii ajalla: 1.9.2021-31.8.2023.
Hankkeen rahoitus: Hämeen ELY. React EU:n ESR Toimenpiteet. Toimintalinja 9: eritystavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.