Liikuntarajoitteinen opiskelija kokee ulkopuolisuutta ja riittämätöntä tukea

Yleinen

Pyörätuolissa istuu henkilö, josta näkyvät punaiset housut ja valkoiset kengät.

 

Olen Henri Ihander, 27-vuotias järvenpääläinen ja viittä vaille valmis yhteisöpedagogi. Tämä blogitekstini kertoo opinnäytetyöstäni Nuorten yhdenvertainen koulutuspolku – Liikuntarajoitteiden huomioiminen edistettäessä saavutettavampaa korkeakoulua.

Opinnäytetyöni liittyy yhdenvertaisempaan koulutuspolkuun liikuntarajoitteisten henkilöiden näkökulmasta. Opinnäytetyöni tilaajana toimi Invalidiliitto ry. Sivuan myös opinnäytetyöni linkittymistä Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia (ESR) hankkeeseen, jossa Humak on päätoteuttajana. Lisäksi opinnollistin opintoja hankkeessa. Tämä blogini on osa opinnollistamista.

Monipuolinen aineisto

Liikuntarajoitteisten koulutusaste on yleisesti matalampi kuin muulla väestöllä. Keräsin opinnäytetyössäni erityisesti korkeakouluihin hakeutumiseen liittyviä haasteita sekä vastasin saavutettavuuden edistämiseen korkeakouluissa. Tutkimustuloksissani suuri painoarvo on Invalidiliiton nuorten vaikuttajien ryhmään kuuluvien nuorten kokemuspohjaisella tiedolla. Tietoa olen kerännyt kyselyillä, haastatteluilla sekä yhteiskehittämisen työpajoissa niin tutkimusprosessin kuin myös tausta-aineiston työstön aikana.

Tietokoneruutuja pöydällä.

Henri Ihanderin opinnäytetyön aineistot ovat monipuoliset. Kuva: Henri Ihander.

Unelmien tukemisessa puutteita

Toistuvasti esiin nousseisiin haasteisiin liittyivät erityisesti ohjauksen ongelmat, yksilöllisen tuen puuttuminen, esteettömyyden toteutumattomuus, viestinnän ja tiedotuksen haasteet, opiskelujen ulkopuolisen elämän erityispiirteet, syrjivät asenteet sekä taloudelliset tuet. Nuoret kokivat, ettei omia unelmia tuettu riittävästi, eikä tuen määrä ollut riittävä myöskään yksilöllisen opiskelun mahdollistamiseen. Tuen puuttumisen ohella kokemuksia fyysisesti esteellisestä ympäristöstä sekä osallisuuden tunteen puuttumisesta oli paljon.

Omakohtainen kokemus syrjäytymisestä

Itse kohderyhmään kuuluvana liikuntarajoitteisena opiskelijana olen myös törmännyt esteellisiin ympäristöihin sekä kokenut syrjäytymisen tunteita erityisesti arjen erityispiirteiden kuormittavuuden ja haasteiden vuoksi. Haastattelemieni nuorten mukaan viestinnän ja tiedotuksen koettiin olevan merkittävässä asemassa niin haku- kuin opiskeluvaiheessa. He kertoivat kokeneensa haasteita tavoittavassa viestinnässä, eikä saavutettavuus toteutunut riittävän yhdenvertaisesti.

Nuorten yhdenvertainen koulutuspolku – Liikuntarajoitteiden huomioiminen edistettäessä saavutettavampaa korkeakoulua on julkaistu Theseuksessa. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Last modified: 20.5.2022