Taloudellinen epävarmuus ja mielenterveyden haasteet korkeakouluopinnoissa

Yleinen

Tietokoneen näppäimillä näpyttelee vanhemman henkilön sormet. Etualalla olevan käden ranteessa on metallinen rannekoru.

Alla on erään kanssakehittäjän tarina. Tarinassa nostetaan esiin monenlaisia saavutettavuushaasteita, joita hän on kohdannut omalla opintopolullaan. Näitä ovat mm. taloudellinen epävarmuus, korkea ikä sekä mielenterveyden haasteet. Hän jakaa ajatuksiaan opintojen saavutettavuudesta sekä siitä, millaiset tekijät ovat tärkeitä, jotta opintojen eteneminen olisi erilaisista haasteista huolimatta mahdollisimman sujuvaa.

Opintojen alussa

Osallistuja on uusi opiskelija, jolla on enemmän kokemusta käytännönläheisestä työelämästä. Opinnoissa asioita käydään nopeassa tahdissa, jonka vuoksi kokemus alun opinnoista oli kaoottinen ja osallistuja koki paniikkia ja epävarmuutta. Osallistuja kertoo myös päihdetaustansa ja korkean ikänsä olevan osasyy opinnoissa koettuun epävarmuuteen ja haasteisiin.

Opiskelujen alusta saakka olisi tärkeää, että opiskelija saisi tarvittaessa riittävän tuen esimerkiksi tukihenkilöltä, jolla on itsellään ollut myös saavutettavuushaasteita opintojen aikana. Monenlaiset tekijät voivat vaikeuttaa oppimista, esimerkiksi traumatausta. Lisäksi osallistuja kertoo, että olisi ollut tärkeää saada tietoa ja tukea erilaisten oppimisen tukimateriaalien käyttöön. Hän on esimerkiksi hyötynyt Celian tunnuksista ja kokee, että materiaalit olisi hyvä olla aina myös kuunneltavassa muodossa. Valitettavasti kukaan ei kuitenkaan opintojen alussa kertonut, miten esimerkiksi PDF:iä tai äänikirjoja voi kuunnella, vaan hän kuuli siitä muualta sattumalta.

Opinnoissa tarvittavat laitteet

Pelkät laitteet, puhelin, tietokone, sekä verkon kunnollinen kapasiteetti vaativat taloudellisesti paljon. Tietokone saattaa vanhentua opintojen aikana, jos vaikka muistitila loppuu kesken. Office-paketti vie paljon tilaa tietokoneelta, eikä ole välttämättä varaa ostaa uutta tietokonetta. Opinnot vaativat myös tietynlaisen Windows käyttöjärjestelmän, joka ei sovi osallistujan omalle laitteelle. Monet koulutehtävistä toteutetaan verkossa, ja koska osallistujan opiskelulaite ei ole yhtä hyvä kuin muilla, ryhmätöissä on vähemmän resursseja, eikä kaikkea vaadittua pysty toteuttamaan.

Samalla Teams tuottaa laitteistossa ongelmia. Äänet eivät toimi osallistujan koneessa kunnolla, virtuaalinen taustakuva ei toimi vähäisen muistitilan takia eikä omaa kotia haluaisi videopuhelun aikana näyttää koko ryhmälle. Tämä saa tuntemaan osallistujan olon eriarvoiseksi muiden joukossa. Koska osallistuja on vanhempi, saattavat muut opiskelijatoverit luulla ongelmien johtuvan iästä, vaikka kyseessä on vain heikot laitteet, jonka taustalla on taloudellinen epävakaus. Tämä luo tunteen ikäsyrjinnästä.

Taloudellisen epävarmuuden vaikutus

Korkeakouluopiskelu vaatii paljon taloudellisesti. Osallistujalle ei myönnetty täydentävän toimeentulotuen laitetukea, vaikka nykyisellä laitteella ei pysty toteuttamaan kaikkia koulutöitä. Kaikilla ei myöskään ole luottotietoja, mikä saattaa vaikeuttaa laitehankintoja opinnoissa. Jos taloudellinen tilanne on heikko ja oma tilanne vaatisi työntekoa, täytyy priorisoida. Kaikkien jaksaminen ja voimavarat eivät riitä samaan aikaan työntekoon ja opiskeluun.

Vakuutusyhtiö voisi mahdollisesti kuntouttaa osallistujaa, jolloin taloudellinen tuki muodostuisi kuntoutusrahasta ja kuntoutustuesta. Osallistuja kuitenkin pohtii miten hänen taloutensa kestää, mikäli vakuutusyhtiön kuntoutus ei onnistu. Kuntoutuksen tielle hän voisi epäillä esimerkiksi korkeaa ikäänsä; ruvetaanko häntä enää tässä iässä kuntouttamaan? Osallistuja voi opiskella kaksi vuotta omaehtoisesti työttömyysetuudella. Taustalla on kuitenkin epävarmuus siitä, pystyykö työskentelemään kahden vuoden jälkeen. Hän kertoo tuntevansa itsensä ”rikolliseksi”, jos ei pysty työskentelemään opintojen ohessa.

Millaista tukea tarvittaisiin?

Osallistuja kokee tuen antamisen äärimmäisen tärkeäksi. Osallistuja tunnistaa, että traumainformoitu tuki ja vastaanotto olisi tärkeää tarjota opiskelijoille heti opintojen alkumetreillä. Henkilöille, joilla on erilaisia tuen tarpeita (esimerkiksi psyyken haasteita), olisi hyvä olla mahdollisuus varata tunnin aika, jolloin käsiteltäisiin opintojen saavutettavuutta ja teknisiä apuvälineitä. Samalla osallistuja mainitsee vertaistuen merkityksen. Vertaistuki on tärkeää ja antaa mahdollisuuden jakaa ajatuksia toisten kanssa. Osallistuja on voinut keskustella tutun kanssa, joka jakaa samanlaisen taustan ja on aloittanut korkeakouluopinnot aikaisemmin. Tämä on helpottanut epävarmuuden kokemusten kanssa.

Last modified: 16.1.2023