Kehittävä harjoittelu Saako oppia -hankkeessa vahvisti ammatillista identiteettiä

Yleinen

Tumma pöytä, jonka päällä on kannettava tietokone.

Saako oppia -hankkeessa yhteisöpedagogin koulutukseen kuuluvan kehittävän harjoittelun suorittaminen on ollut mielenkiintoista. Olen tavannut toinen toistaan mielenkiintoisempia ihmisiä.  

Lisäksi olen oppinut täysin uuden verkkoalustan, Howspacen ja sen käyttöä. Eteen on tullut myös hyvää kertausta opituista asioista ja lisätietoa saavutettavuudesta syventämään tätä osaamista.  

Ohjelmistotalo Howspace Oy palkittiin Vuoden digitalisaatioteosta vuodelta 2021. Palkinnon myöntää Keski-Suomen kauppakamarin Digitalisaatio ja uusi liiketoimintavaliokunta. Palkinnon myöntämisen perusteeksi kerrottiin menestys globaalissa markkinoinnissa maakunnasta käsin, eikä aina tarvitse olla eteläisessä Suomessa. (Keskisuomalainen 2022, 18.) 

Yhdenvertaisuus 

Yhdenvertaisuus on lailla suojeltu oikeus jokaiselle ihmiselle, katsomatta esimerkiksi sukupuoleen, rotuun, ihon väriin tai oppimiskykyyn. Yhdenvertaisuuslain yksi tehtävä on ehkäistä syrjintää ja, jos syrjintää tapahtuu, tehostaa henkilön oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu viranomaisille, koulutuksen järjestäjille sekä työnantajille. Lakia kuuluu soveltaa niin yksityisessä kuin julkisessakin toiminnassa. (Yhdenvertaisuuslaki 2014/1325.) 

Äkkiä ajatellen voisi tulla mieleen, että silloin pitää mennä heikoimman ehdoilla. Käytännössä apuvälineitä on kuitenkin kehitetty ja silloin, kun saavutettavuus kaikille ei ole mahdollista, voidaan tarjota rinnakkaistoimintoja apuvälineiden avulla.  

Lukemisen ja kirjoittamisen apuna erilaiset työkalut 

Lukemisen apuvälineinä voivat olla erilaiset lukuohjelmat. Fyysisesti heikkonäköisille on erilaisia suurennuslaseja, jotka toimivat myös näytön kanssa. Hyvää tietoa erilaisista apuvälineistä löytyy esimerkiksi Youtubesta Erilaisten oppijoiden liiton koulutustilaisuuden nauhoitteesta. (Linki aukeaa uuteen välilehteen.) Koulutustilaisuuden toteuttamisen yhteistyössä ovat olleet mukana Suomen kielipolku, Pirkanmaan Erilaiset oppijat ja Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU. 

Microsoft tarjoaa Word online -palvelussa syventävän lukuohjelman. Chrome-selaimessa toimii myös sanele-toiminto. Syventävällä lukuohjelmalla voi esimerkiksi tavuttaa, kuvatulkata rajoittein ja sieltä löytyy esimerkiksi lukuapu rivi kerrallaan. Syventävän lukuohjelman avulla voi lukea valmiita tekstejä tuomalla ne kopioituna Wordiin. Microsoft Edgen kanssa pystyy käyttämään syventävää lukuohjelmaa suoraan. 

Kannettava tietokone, jonka ruudulla näkyy erilaisia ohjelmia avoinna. kaksi lättä näppäimistöllä.

Lukemisen ja kirjoittamisen apuna voi käyttää monenlaisia digitaalisia välineitä.

One note -ohjelmasta piirrä-välilehdeltä löytyy matematiikan työkalu. Teamsissä on käytettävissä syventävä lukuohjelma ja siinä on palvelu käännä. Chrome-selaimella on työkalut välilehdellä toiminto puhekirjoitus. Chromebookissa on paljon käyttöä helpottavia asetuksia jo valmiiksi. 

Syy miksi apuvälineitä ja vaihtoehtoisia tapoja kehitetään, on taata kaikille ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Yhdenvertaisuuden kokeminen tukee osallisuuden kokemusta ja näin tuo ihmisen tasa-arvoiseen asemaan toisten kanssa. 

Tietoisuuden kasvu 

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenmanin antamasta tiedotteesta, jossa oli toimintarajoitteinen oppilas jäänyt ulkopuolelle luokan opintoretkestä. Koulun järjestämää retkeä ei koulun tietojen mukaan pystynyt järjestämään esteettömänä, mutta silti retki järjestettiin. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan tämä oli syrjintää. Koulun pitäisi yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan järjestää oppilaiden opintoretket niin, että kaikki voivat osallistua. Osallistuminen joko suoraan tai vähintään mukautusten avulla pitää olla mahdollinen kaikille oppilaille. (Keskisuomalainen 2022.) 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa kaikille saatavilla olemista niin palveluissa kuin mahdollisuuksissakin. Tässä asiassa on vielä oppimista niin julkishallinnolla kuin yksityisillä toimijoillakin. Asenneilmapiiri on varmaankin se vaikeimmin ja hitaimmin muutettava osuus. Valtiovalta ajaa syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta, mutta kuitenkin viestiä syrjimisestä kuuluu ja syrjintä heikentää palveluiden saatavuutta. Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyysvideossa painotettiin nimenomaan kaikkien mukaan ottamista ja heikompien auttamista. (Oikeusministeriö 2017.)  

Saavutettavuus ei ole vain yksi tulkinta

Saavutettavuudesta on alettu puhumaan enemmän sen jälkeen, kun EU antoi saavutettavuusdirektiivin. Ristiriitaista tässä on se, että tarvittiin direktiivi siihen, että saavutettavuus olisi mahdollista kaikille. Eikö ihmisyyteen jo kuulu samanlaiset mahdollisuudet kaikille?  

Suomi on niin direktiivien kuin lakienkin kanssa yksi kaikkein tarkimmista noudattajista. Saavutettavuus oli jo eri tahojen toimintaohjelmissa ennen direktiivin voimaantuloa. Saavutettavuus kohdistuu lähinnä digitaaliseen saavutettavuuteen. (Valtiovarainministeriö 2022.) 

Digitaalisesta saavutettavuudesta tehtiin laki, joka astui voimaan 1.4.2019 ja saavutettavuusvaatimusten soveltamisen portaittainen käynnistys alkoi 23.9.2019. Tämä liittyi julkisen hallinnon digitalisaatiotavoitteisiin. Viimeinen saavutettavuuden vaatimukset täyttävä digipalvelu oli mobiilisovellusten kohdalla 23.6.2021. (Valtiovarainministeriö 2022.) 

Saavutettavuus ei ole vain yksi tulkinta asiasta. Saavutettavuus on eri asia luki- ja liikuntarajoitteiselle kuin näkövammaiselle. Sokea tarvitsee avukseen ruudunlukijan. Jotta ruudunlukija toimii oikein ja kaikki informaatio tulee esiin, täytyy kuvat kuvailla tekstinlukijaa varten. Tekstinkäsittelyohjelmilla kuvien vaihtoehtoinen kuvailu onnistuu helposti. Tekstien tuottajien kannattaakin opetella tekemään vaihtoehtoinen tekstitys kuviin saman tien, kun kuvia lisää tekstin keskelle. 

Hanke innosti kirjoittamaan

Purkki täynnä eri värisiä puuvärejä.

Kirjoittaminen ja piirtäminen ovat olleet tekstin kirjoittajalle Helenalle tärkeitä opintojen aikana.

Tämän Saako oppia -hankkeen myötä olen itsekin oppinut tarkkailemaan kirjoittamaani. Käytän nykyään paljon selkeämpää kieltä kuin ennen. Puheeseen asti tuo oppi on päässyt silloin, kun en ole suunnattoman innostunut. Eli tosi harvoin.

Ammatillisesti tämä on aukaissut silmiäni ja näkemystäni siitä, mitä täytyy ottaa huomioon työskennellessään. Puhuessa täytyy muistaa selkeä artikulaatio ja osata säätää puheen nopeus kuulijakunnan mukaan. Kirjoittaessa ja varsinkin ohjatessa kirjoitustehtäviä, täytyy muistaa selkeys sekä vaihtoehtoiset tavat toimia. Tällaisia ovat esimerkiksi sanelu.

Toisaalta olen tässä harjoittelun aikana vahvasti löytänyt sisäisen kirjoittajani. Olen kirjoittanut useampia blogitekstejä ja ensimmäinen tekstini on julkaistu Palokkalehdessä 5.5.2022. Löysin myös taiteellisuuteni, tosin se on löytynyt jo opintojen alussa. Minulla on aina piirustuslehtiö käden ulottuvilla ja sen avulla voin hahmotella myös kirjoittamistani. 

Myönteinen ote vahvistaa oppimista

Tässä hankkeessa kaikki tekeminen on tapahtunut vahvan positiivisuuden kautta. Positiivisuudessa on se hyvä puoli, että kiirekään ei rasita niin pahasti. Opinnäytetyötä samaan aikaan kirjoittaneena voin sanoa, että vuorokaudessa on liian vähän tunteja. Kyse ei ole tavastani jättää asioita viime tippaan – tai noh, ehkä se hieman vaikuttaa.  

Nyt viimeisimpänä työnä kirjoitan blogitekstiä ja toivon saavani siihen ääneni kuulumaan ja tapani esittää asioita. Valmistun kesäkuussa. 

Uskon yltäväni siihen, mutta sitten tulevaisuus pelottaa. Opiskelu on antanut sisällön tekemisiini viimeiset kolme vuotta ja erityisesti tietomääräni on lisääntynyt valtavasti. Jatkan vertaisena tässä hankkeessa toivottavasti loppuun asti.  

 Toivon kaikille hyvää kesää!

Kirjoittaja Helena Markkanen oli Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia (ESR) -hankkeessa harjoittelijana keväällä 2022. Helena valmistui yhteisöpedagogiksi kesäkuussa 2022. Saako oppia -hanke kiittää Helenaa ja onnittelee tuoretta yhteisöpedagogia!

Lähteet: 

Erilaisten oppijoiden liitto 2020.  Lukemisen ja kirjoittamisen apuvälineitä.  https://www.youtube.com/watch?v=hSPPIImdm5M  

Keskisuomalainen 2022. Howspace Oy palkittiin Vuoden digitalisaatioteosta. Verkkolehden uutinen julkaistu 25.5.2022. Viitattu 25.5.2022. https://nakoislehti.media.fi/keskisuomalainen/1472c3f6-8ad6-480a-9524-8ff599c4fee8/18

Markkanen, Helena 2022. Blogikirjoitus opiskelujen keskeltä matkalla toivottavasti yhteisöpedagogiksi vuonna 2022. Palokkalehti 5.5.2022. https://monexmedia.fi/wp-content/uploads/2022/05/palokka-nro-14-05_05_2022.pdf 

Oikeusministeriö 2017. Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys video 1 j 2. https://www.youtube.com/watch?v=fCrWDLVxz_4  

Valtiovarainministeriö 2022. Saavutettavuus.  https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi  

Yhdenvertaisuusvaltuunettu 2022. Koulu järjesti esteellisen opintoretken—kunta maksoi syrjinnästä hyvityksen oppilaalle. https://syrjinta.fi/-/koulu-jarjesti-esteellisen-opintoretken-kunta-maksoi-syrjinnasta-hyvityksen-oppilaalle

Kuvat: Pexels

Last modified: 13.6.2022